top of page

Benvinguts, benvolguts col·legues, amants des parlar de sa i de Tàrbena, en definitiva, apassionats per sa llengua i sa cultura catalana/valenciana, expressada en totes ses seus modalitats i variants.

En aquest blog donarem a conéixer què és Sa festa des Parlar de Sa, una iniciativa del CERM (Centre d'Estudis de la Repoblació Mallorquina) que ha nascut el 2016. Té com a objectiu potenciar i difondre es parlar de sa o tarbener. Es tracta d'una modalitat lingüística valenciana que es fa servir a Tàrbena (Marina Baixa). Té com a característica principal es fet de presentar elements dialectals d'origen mallorquí. Representa una herència cultural des repoblament que va haver en el segle XVII amb colons oriünds de ses Illes Balears, després de s'expulsió des moriscos.

En aquest acte cultural es donen es premis des Concurs Literari en Tarbener. Adolf Salvà. Aquest certamen està adreçat a totes ses franges de població, en sis categories, i anima a sa creació literària en sa modalitat lingüística tarbenera.

És clar que som conscients que formem part d'un cos lingüístic més extens, que té un model ben definit. Tanmateix, protegir ses variants i crear models literaris regionals, comarcals o locals, destinats a uns usos concrets, no nega aquesta unitat lingüística, i en canvi, pot fomentar sentiments d'autoestima lingüística interessants. I sobretot contribuïx a protegir un patrimoni lingüístic que és important de conservar, a través de sa creativitat literària i de sa reflexió lingüística. Moltes canaletes fan un ciri pasqual, sol dir-se volent expressar sa idea que tots som importants. 

Un altre objectiu de Sa Festa des Parlar de Sa és mostrar es lligams des parlar de sa o tarbener amb altres parlars catalans que també fan servir s'article salat: ses modalitats dialectals de ses Illes Balears i d'algunes localitats de Catalunya, com ara, Cadaqués. Es coneixement d'altres varietats tan diferents i en es mateix temps tan pròximes pot donar peu a un sentiment d'estima cap a altres territoris i de segur que aida a llevar-se de damunt certs complexos lingüístics.

Perquè conegueu com és es tarbener (literari) i potser també perquè vos animeu a participar en es concurs, editem ací es escrits que s'han presentat a totes ses edicions des certamen, tant es guanyadors com es altres. Ja voreu com vos agradaran moltíssim. Vos seduirà sa seua frescor i sa il·lusió amb què estan fets. Però tingueu en compte també que són es primers passos en sa creació literària de quasi tots. Qui sap si amb el temps n'eixirà un bon escriptor o escriptora.

Agraïm moltíssim sa vostra col·laboració i es vostre suport. Gràcies a tots es pot dur a vènit aquesta iniciativa.         

bottom of page