VII CONCURS LITERARI EN TARBENER. ADOLF SALVÀ

Temes d’enguany: coves, descobriments de tresors, ulls.

El Centre d’Estudis de la Repoblació Mallorquina, amb es suport de l’Ajuntament de Tàrbena, el CEIP Ses Escoles i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, convoca es VII Concurs Literari en Tarbener «Adolf Salvà».  

 

Es seu principal objectiu és fomentar s’ús escrit de sa nostra llengua (català/valencià) i potenciar s’estima pes «parlar de sa» (varietat local tarbenera des valencià).

Bases

 • Es escrits presentats han de ser originals. Amb títol. Escrits en word, lletra Times New Roman, mida 12, espai 1,5.

 • Es gènere des escrits ha de ser narratiu, amb una extensió màxima de 2 pàgines (categoria 0), 3 pàgines (cat. 1, 2), 4 pàgines (cat. 3, 4) o 5 pàgines (cat. 5, 6).

 • Es textos han d’estar redactats en llengua catalana/valenciana, en sa modalitat tarbenera (anomenada localment «parlar de sa» o «tarbener»). [CONSULTEU AQUESTA PÀGINA]

 • Tema: Enguany commemorem es centenari des primer escrit sobre sa coveta de ses Lletres, estudi que va ser pioner a la província d’Alacant sobre ses pintures rupestres. Per això es escrits podran tractar de coves, o de descobriments arqueològics o tresors, o sobre un des motius de ses pintures: es ulls (amenaçadors, protectors o vigilants).

 •  Es treballs han de presentar alguna paraula d’aquestes:

MOSTRAR (donar a conéixer, fer vore), AGUAITAR (vigilar, espiar, mirar per una finestra o forat), SOBERG (molt gran), DEVORA (en es costat de), RUNAR (terreny pendent amb moltes pedres), COSTERA (terreny muntanyós), SOPALMO/SOPALMA (cova poc fonda, cobert format per una roca que sobreïx), MOMPRENDRE (començar a fer una activitat que suposa esforç / dir a algú paraules d'amenaça o de desaprovació).

 • Es textos podran anar acompanyats d’imatges, sempre que siguen originals.

Modalitats de participació

 • Categoria 0 (1r i 2n de primària).

 • Categoria 1 (3r i 4t de primària)

 • Categoria 2 (5é i 6é de primària)

 • Categoria 3 (1r i 2n d’ESO)

 • Categoria 4 (3r i 4t d’ESO)

 • Categoria 5 (1r i 2n de batxillerat)

 • Categoria 6 (majors de 18 anys).

On s’han d’enviar es escrits? Quan?

Envieu es treballs a: c.e.repoblaciomallorquina@hotmail.com per correu electrònic. Amb es textos haurà de figurar es nom i cognoms de s’autor, es curs acadèmic (categories 0-5). Es poden enviar fins al 6 de maig de 2022.

Jurat

Estarà integrat per la Vicenta Tasa Fuster, membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Gràcia Jiménez i en Jesús Moncho, escriptors, i l’Amando Molines, representant de Tàrbena.

Premis

Es donaran en millorar a sa Festa des Parlar de Sa, el 4 de juny de 2022.

ARTICLE COMMEMORATIU DES PRIMER CENTENARI DES PRIMER ESTUDI SOBRE SA COVETA DE SES LLETRES:

Organitza

Amb el suport de

LOGO ESCOLA.png

Ajuntament de Tàrbena

Logo_escola_valenciana.gif

Diputació d'Alacant